Thăn vai bò Úc

118.000 /0.25kg

Mã: KC_0000240 Danh mục:
19009406