Sườn non hấp tàu xì

68.000 / 1 suất

Sườn non hấp tàu xì

68.000 / 1 suất

Danh mục:
19009406